Om oss

Loppelauget er dugnadsgjengen til Lillestrøm Skolekorps som jobber hele året med å skaffe penger til driften av skolekorpset.
Hovedinntekstkilden er de 2 loppemarkedene i løpet av året.

Viktig til loppemarkedene er å få samlet inn lopper som kan selges.
Her organiserer Loppelauget mottak av lopper på Nebursvollen i Lillestrøm.

Org.nr: 986 500 324
Epost: info@loppelauget.no
Kontonr: 1286.42.92656
Vipps: #547219 – Lillestrøm Loppelaug