Mottak av lopper og Corona-tiltak

Vi tester ut å avholde ordinære mottak men med spesielle tiltak for å redusere risiko for smitte:

  • Du selv må plassere loppene på anvist sted
  • Holde avstand til andre
  • Bruk hansker og innordne deg en køordning.
  • Dersom ordningen ikke fungerer forsvarlig eller containerne blir fulle vil mottaket bli stoppet med umiddelbar virkning

Dersom du ikke ønsker å utsette deg for risikoen med å levere lopper på denne måten kan du velge å levere loppene til vår selvbetjeningscontainer på et gitt tidspunkt som avtales med oss. Du finner mere informasjon her (klikk på lenken):

Selvbetjent levering av lopper