Selvbetjent levering av lopper

Selvbetjent mottak er stengt fredag og fram tom retur av containere mandag ifbm loppemarkedet.

Se Selvbetjent levering av lopper for informasjon om hvordan du leverer lopper og klikk så på Selvbetjent levering – registrering for å registrere ønsket tidspunkt for levering.

Merk at vi for tiden ikke tar imot møbler men at vi snart åpner for levering av møbler til en dedikert container for dette.

Vi setter pris på alle lopper vi mottar men vennligst ikke legg lopper utenfor containerne utenom åpningstidene, da blir de fort ødelagt! Ta heller kontakt dersom du ikke har anledning til å levere i åpningstidene så ordner vi leveringen. Vi har 1 container med kodelås. Kontakt oss på: selvbetjening@loppelauget.no. Du sparer oss for veldig mye arbeide hvis du sorterer loppene i banankasser (og tøy i poser) som følger:  

  1. Glass- og stentøy (herunder pynteting og nips).
  2. Kjøkkenutstyr
  3. Bøker
  4. Klær (helst i søppelsekker)
  5. Leker 
  6. Elektrisk 
  7. Sport- og fritid (f.eks ski, sykler, verktøy, sekker, bagger og alt det andre som ikke passer inn under de avdelingene).

Ordinære mottak starter opp til høsten, i slutten av august, og mere informasjon vil bli lagt ut.