Selvbetjent levering av lopper

Containerlageret vår er nå fullt og selvbetjent levering er derfor stengt.

På grunn av usikkerheten rundt vårens loppemarked, forårsaket av Corona-situasjonen, ønsker vi nå inntil videre at det ikke leveres store møbler som sofaer, spisestuer, skap og senger.

Pga ekstraarbeidet vi får nå er det svært viktgi at du følger pakkeinstruksen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart ting blir mer forutsigbare og vi har avklart kapasitetsbehovet framover.

Hvis du ønsker å levere utenom mottakstidene, som inkluderer vintersesongen og sommerferien, så kan du levere lopper til vår selvbetjente container.

Kontakt oss på epost selvbetjening@loppelauget.no dersom du ønsker å levere lopper utenom mottakstidene.

Når du har gjort dette og mottatt et passord kan du bestille levering ved å klikke på lenken Selvbetjent levering – registrering øverst på siden. Merk at koden tildeles manuelt så fint om du registrerer ca 1 døgn i forvegen.