Selvbetjent mottak stengt

Containerne våre er nå fulle og vi har derfor stengt mottaket på ubestemt tid.